Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
เวลาแห่งของชำร่วย

แนวโน้มตลาดสินค้าของขวัญตลาดอิตาลี

February 3 2014, 07:02am

Posted by Sheena Wong

แนวโน้มตลาดสินค้าของขวัญตลาดอิตาลี

ข้อมูลล่าสุด ปี 2546 แจ้งว่าประชาชน อิตาลีร้อยละ 95 สนใจซื้อของใช้ในบ้านและของขวัญให้แก่กัน แม้ค่าครองชีพสูงขึ้น เศรษฐกิจไม่ดี จากการเปลี่ยนใช้เงินยูโร แต่มีการนำเข้าสูงจากผู้ผลิตอื่นโดยเฉพาะจีน


จากการสำรวจตัวอย่างผู้บริโภคทั้งหมด 64% สินค้าที่ได้รับความสนใจนิยมซื้อมาก ที่จับจ่ายซื้อเป็นของใช้เครื่องครัว หม้อ กะทะ ช้อนส้อมของใช้พลาสติค เครื่องแก้ว เคหะสิ่งทอ ของตกแต่งเครื่องไม้แบบ เพื่อให้เป็นของขวัญแต่งงาน ให้แก่ญาติมิตร

ประชากร 61% ของขวัญที่ซื้อ เพื่อใช้เองในครอบครัว และในครอบครัว

ร้อยละ 23 ของคนอิตาลี นิยมซื้อเครื่องเงินสำหรับใช้ในบ้าน เครื่องแก้ว
คริสตัล พอสเลนซ์ เซรามิค

สถิติ 65% ตลาดการจับจ่ายใช้สอยหลัก อยู่ที่ภาคกลางและตอนล่างอิตาลี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้านำเข้า เพราะระดับราคาตรงกับความต้องการและอำนาจซื่อ ขณะที่ภาคเหนืออาจนิยมสินค้าราคาสูง คลาสสิค และสนใจกับการดูแลสุขภาพในขณะที่ภาคเหนือรายได้สูง ทำงานหนักและสนใจ ให้เวลากับสุขภาพออกกำลังร่างกายและการใช้สอยในเรื่องเทคโนโลยี่ มากกว่า ของใช้พื้นฐานในบ้าน ซึ่งจะนิยมของอำนวยความสดวกและทันสมัยไฮเทคกว่า

ไม่เพียงเท่านี้ คนอิตาลีจะมีบ้านพำนักมากกว่าครอบครัวละ 1 แห่ง
บ้านทำงานและพักผ่อนในฤดูกาลต่างๆ

Comment on this post